Oriënterend kortverblijf

Tijdens een oriënterend kortverblijf woon je gedurende een korte periode in De Zilverberg, terwijl we samen met jou en je omgeving op zoek gaan naar de beste thuiszorgondersteuning of de beste woonvorm. Je wordt begeleid door een vast team van zorgverleners, waaronder de maatschappelijk werker, ergotherapeut, verpleegkundige en psycholoog. Samen gaan we op zoek naar een gepaste oplossing en deze kan zijn: thuis wonen met begeleiding, gebruikmaken van ons Pluk-de-dagcentrum, een doorverwijzing voor verder onderzoek in een ziekenhuis, een opname in een woonzorgcentrum, een kortverblijf, …  

We onderzoeken graag samen met jou wat de beste manier is om je vooruit te helpen.

Voor wie?

Voor wie?

Het oriënterend kortverblijf is er voor ouderen die zich thuis in een moeilijke situatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis tijdelijke, passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Je tijdelijk verblijf telt minimum 14 dagen en maximum 60 dagen.

Vraag je oriënterend kortverblijf aan

Neem contact op met maatschappelijk werker bevoegd voor oriënterend kortverblijf:

Jessie Bruggeman
Tel.: 051 26 26 87
E-mail: info@wzcdezilverberg.be

www.kortverblijven.be

Daarna krijg je alle informatie over reserveren en het in orde brengen van de administratie. Ongeveer 1 maand voor de startdatum van je verblijf neemt ons woonzorgcentrum contact met je op voor de praktische regeling.

Op zoek naar het standaard kortverblijf? Dan kan je terecht in de andere woonzorgcentra van Motena: De Waterdam, Ter Berken of Sint Henricus.

Liever meer weten over wonen in De Zilverberg?