projecten-afb-01

Elkaar raken, dat lukt altijd.

De tuinhappening:
The After Movie!

Welkom op de site van De Zilverberg

Onze zorgvisie: “de vlag & de lading”

Door te kiezen voor het eigentijds zorgconcept van ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’ onderscheidt het Woonzorgcentrum ‘De Zilverberg’ zich van een klassiek rusthuis-verpleegmodel. Hiermee spelen we in op de vernieuwende visie op ouder worden, waarin wonen en zorg, in kleine gezellige groepen, hand in hand gaan.

WZC De Zilverberg telt 8 kleine leefgroepen waar telkens slechts 15 bewoners samen wonen. Door deze kleinschalige woonvorm heeft men niet alleen minder het gevoel in een groot woonzorgcentrum te verblijven, maar kan tevens de ‘gewone’ leefsituatie sterk benaderd worden, waardoor de privacy en levenskwaliteit verhoogt. De residenten leven in de kleine intieme leefgroep volgens het dagritme dat ze thuis gewoon waren.Het zo veel mogelijk benaderen van het familiaal leven en het zich thuis-voelen in een vriendelijke en gastvrije sfeer én het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding, staan centraal…

De Zilverberg wil door zijn natuurlijke en herkenbare woon- en leefomgeving voor zijn bewoners “een mooie oude dag” bezorgen. ‘Bewonersgericht werken’, menselijke waardigheid en respect voor de eigenheid van elke bewoner met zijn persoonlijke levensvisie en -verhaal,  tezamen met ‘aandacht voor de familie’ als partners in de zorg, nemen hier een belangrijke plaats in.

We staan voor een enthousiaste, professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening in een aangepast woonkader. We gaan voor een maximale begrijpende en hartelijke benadering van onze bewoners, met behoud van professionele afstand. ‘Goede zorg’ is voor ons ‘onderhandelde zorg’ mét bewoner, familie en zorgdragers, ook tijdens het levenseinde. 

Als open huis willen we een centrum van wonen&zorg zijn. Door een wijkgerichte benadering maken we met ons Dienstencentrum De Zilverberg een brug tussen residentiële woonzorg en thuiszorg.

Het Woonzorg -& Dienstencentrum De Zilverberg maakt deel uit van Motena.

 

De woonkamer van een leefgroep

Afbeelding 1 van 2

Onze infrastructuur

Het woonzorgcentrum De Zilverberg telt 120 volgens een hoge comfortstandaard ingerichte woongelegenheden, allen voorzien van de modernste zorgtechnologie, aangevuld met 3 kamers voor kortverblijf.

Wij richten ons naar zorgbehoevende senioren en mentaal broze ouderen (senioren met dementie)

Elke leefgroep heeft een zeer ruime en prachtig gelegen centrale woonkamer met keuken, waar achter zich de comfortabele individuele kamers en badkamer bevinden. Hierdoor wordt de privacy ten volle gerespecteerd

Onze kamers

De kamers zijn gedeeltelijk bemeubeld met een automatisch comfortbed, een wandmeubel met ingebouwde koelkast, een 37″ flat-screen tv, een aangepaste zetel en een tafel met 2 gemakkelijke stoelen. De resident kan gerust zelf een eigen zetel en een mooi kastje meebrengen. Deze kamer kan opgesmukt worden met leuke foto’s of accessoires.

De kamer van een bewoner met badkamer

Afbeelding 1 van 2