Zorgvisie

Zorgvisie

Door te kiezen voor het eigentijds zorgconcept van 'kleinschalig genormaliseerd wonen' onderscheidt het Woonzorgcentrum 'De Zilverberg' zich van een klassiek rusthuis-verpleegmodel, net als alle woonzorgcentra van Motena. Hiermee spelen we in op de vernieuwende visie op ouder worden, waarin wonen en zorg, in kleine gezellige groepen, hand in hand gaan.

We richten ons naar zorgbehoevende senioren en mentaal broze ouderen (vaak bewoners met dementie)

WZC De Zilverberg telt 8 kleine leefgroepen waar telkens slechts 15 bewoners samen wonen. Door deze kleinschalige woonvorm heeft men niet alleen minder het gevoel in een groot woonzorgcentrum te verblijven, maar kan tevens de 'gewone' leefsituatie sterk benaderd worden, waardoor de privacy en levenskwaliteit verhogen.

De residenten leven in een kleine intieme leefgroep volgens dagritme dat ze thuis gewoon waren. Het zo veel mogelijk benaderen van het familiaal leven, het zich thuis-voelen in een vriendelijke en gastvrije sfeer en het aanbieden van zinvolle tijdsbesteding, staan centraal...

De Zilverberg wil door zijn natuurlijke en herkenbare woon-en leefomgeving zijn bewoners ''een mooie oude dag'' bezorgen. 'Bewonersgericht werken', menselijke waardigheid en respect voor de eigenheid van elke bewoner met zijn persoonlijke levensvisie en -verhaal, nemen hier een belangrijke plaats in.

De kinderen en familie van onze bewoners zijn voor ons onontbeerlijke partners in deze zorg en we willen hen daarom ruimte bieden om hun belangrijke rol te spelen. Hun bezorgdheid om hun familielid, is ook de onze.

We staan voor een enthousiaste, professionele en kwaliteitsvolle zorgverlening in een aangepast woonkader. We gaan voor een maximale begrijpende en hartelijke benadering van onze bewoners, met behoud van professionele afstand. 'Goede zorg' is voor ons 'onderhandelende zorg' mét bewoner, familie en zorgdragers, ook tijdens het levenseinde.

' 98,88% van de bewoners is tevreden tot zeer tevreden over hun verblijf!'

Als open huis willen we een centrum van wonen & zorg zijn. Door een wijkgerichte benadering maken we met ons Dienstencentrum De Zilverberg een brug tussen residentiële woonzorg en thuiszorg.

Het Woonzorg- & Dienstencentrum De Zilverberg maakt deel uit van Motena Roeselare.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is uiteraard een grote verandering, maar bij De Zilverberg blijft er gelukkig ook heel veel hetzelfde. Blijven ontmoeten. Blijven leren. Blijven ontdekken en vooral: blijven genieten.

Benieuwd om het eens in het echt te zien? Wandel gerust eens binnen.

“De Zilverberg staat synoniem voor comfortabel wonen en warme zorg, in kleine intieme leefgroepen, in een schitterende omgeving.”

— Philippe Schollaert, directeur WZC De Zilverberg