Cookiebeleid WZC De Zilverberg

v1.0 - 21/03/23

WZC De Zilverberg hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit beleid vindt u meer informatie rond de cookies die door ons gebruikt worden.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

WZC De Zilverberg is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (het “verwerken”) van uw persoonsgegevens die in dit beleid worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om onze taken te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Contactgegevens:

WZC De Zilverberg

Knokuilstraat 35,
8800 Roeselare,
België

0537951706

info@wzcdezilverberg.be

051 26 26 70

Wat als ik nog vragen heb na het lezen van dit cookiebeleid?

Mocht u nog vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, dan kan u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via het mailadres privacy@c-smart.be.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op je computer of mobiele toestel opslaan. Deze cookies worden gebruikt om websites beter te laten functioneren, om de gebruikerservaring te verbeteren en/of om gericht advertenties te tonen.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn om puur technische redenen nodig om de website te kunnen bezoeken. Vanwege de technische noodzaak geldt alleen een informatieplicht en deze cookies worden geplaatst zodra u de website bezoekt.

Naam cookie

Type Vervaldag Doel Data verzonden naar
cookie-agreed HTTP  100 dagen Houdt bij of de gebruiker de cookie popup geaccepteerd België
cookie-agreed-categories HTTP  100 dagen Houdt bij welke categorie de gebruiker geaccepteerd heeft in de cookie popup. België
cookie-agreed-version HTTP  100 dagen Houdt de versie van de cookie popup bij België

 

Lijst van analytische cookies

We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

Naam cookie

Type Vervaldag Doel Data verzonden naar
_ga HTTP  2 jaar  Identificeert je als een unieke gebruiker in Google Analytics  Verenigde Staten
_gat  HTTP  1 dag Gebruikt om het requestniveau te versnellen.  Verenigde Staten
_gid  HTTP  1 dag Onthoudt welke pagina’s je bezoekt  Verenigde Staten
_hjAbsoluteSessionInProgress HTTP 1 dag Telt hoeveel keer een site bezocht werd door verschillende bezoekers Verenigd Koninkrijk
_hjFirstSeen HTTP 1 dag Identificeert of de bezoeker de site eerder bezocht ofwel het om de eerste sessie van een nieuwe bezoeker gaat;  Verenigd Koninkrijk
_hjSession HTTP Sessie Een cookie die de huidige sessiegegevens bevat. Dit zorgt ervoor dat volgende verzoeken binnen het sessievenster worden toegeschreven aan dezelfde Hotjar-sessie. Verenigd Koninkrijk
_hjSessionUser HTTP Sessie Hotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer een gebruiker voor het eerst op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID, uniek voor die site, in de browser te behouden. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID. Verenigd Koninkrijk
_hjid HTTP 1 jaar Kent een uniek ID toe voor de sessie, en kent dezelfde ID toe bij volgende bezoeken aan de site.  Verenigd Koninkrijk
_hjid HTML Permanent Kent een uniek ID toe voor de sessie, en kent dezelfde ID toe bij volgende bezoeken aan de site.  Verenigd Koninkrijk
_hjIncludedInPageviewSample HTTP 1 dag Detecteert of de navigatie en interactie van de bezoeker opgenomen wordt in de analysegegevens  België
ln_or HTTP 1 dag Gebruikt om te bepalen of Oribi-analyses kunnen worden uitgevoerd op een specifiek domein Israel

 

Marketing cookies

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers over websites heen te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant zijn en aantrekkelijk voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam cookie

Type Vervaldag Doel Data verzonden naar
_fbp HTTP  3 maanden Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van een derde partij adverteerders. Verenigde Staten 

 

Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren?

U kan uw toestemming geven voor de niet-noodzakelijke cookies door de schuifbalken aan te passen in de cookie banner. Voor de noodzakelijke cookies kan u uw toestemming niet geven of intrekken, gezien deze cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website.

U kan uw toestemming voor de niet-noodzakelijke cookies ten alle tijden intrekken door de schuifbalken in de cookie banner aan te passen, of door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit kan doen, vindt u op de websites van de browserfabrikanten:

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze website. Daarna bewaren we uw gegevens zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. Na verloop van deze periode worden uw gegevens verwijderd.

Wat doen we om uw persoonsgegevens te beveiligen?

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie, wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u uw rechten wenst uit te oefenen kan u met ons contact opnemen via info@motena.be. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt een identiteitsbewijs door te geven. Dit zodat wij zeker zijn dat u de betrokken persoon bent, en wij uw persoonsgegevens niet meedelen aan de verkeerde persoon.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming, via het mailadres privacy@c-smart.be

Als u na de behandeling van uw vraag of klacht niet tevreden bent, kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/