Tevredenheidsmeting 2022

Dit zijn de eerste resultaten van de bewoners-tevredenheidsbevraging van vorig jaar. Hierin worden onze sterke punten naar voor gebracht, maar ook onze werkpuntjes. Neem alvast een kijkje, binnenkort volgt nog een verdere terugkoppeling. Het is immers de bedoeling dat we in maart-april workshops organiseren voor al onze medewerkers, waarbij we samen aan slag gaan met ‘onze werkpuntjes’. Bekijk het filmpje hieronder zodat je mee op de hoogte bent waaraan we reeds werken en nog zullen werken! 

De resultaten: