Ontmoetingsgroep voor de partners van onze bewoners met dementie

Dementie treft altijd minstens 2 mensen. De gevoelens van mensen die met
een dementieproces geconfronteerd worden zijn heel uiteenlopend. Dementie treft meer dan alleen de patiënt. De ziekte drukt ook een stempel op het leven van hen die zorg dragen. Alles kan erdoor veranderen. De relatie is niet meer wat men ervan gedroomd had, nieuwe en onverwachte eisen worden gesteld, toekomstdromen vallen in puin. Vaak moeten beslissingen en taken worden overgenomen die tot het specifieke territorium van de ander behoorden.

Heel vaak neemt de vrouw de huishoudelijke taken voor zich, de echtgenoot daarentegen is meestal de uitvoerder van het zwaardere werk, de man die beslissingen neemt in verband met aankoop van de gezinswagen bijvoorbeeld, en die in een groot aantal gevallen de financiën en de bakzaken beheert.

 

Ook de eigen persoonlijkheid van de mantelzorger speelt een rol. Dit alles bepaalt mee hoe hij/zij het zorgen beleeft; en wat hij/zij daarbij voelt. De achteruitgang die het gevolg is van de ziekte, is moeilijk te verwerken. Heel wat mensen hebben het er moeilijk mee dat als een onderdeel van het ziekteproces te aanvaarden. Als de zorg niet meer kan gegeven worden door de partner, dringt een definitief verblijf in een woonzorgcentrum zich aan...
Als men dan niet anders kon dan kiezen voor een definitief verblijf, komen er vaak nog tegenstrijdige en intense gevoelens naar boven. Heel vaak blijft de partner met schuldgevoelens zitten.

Wij vinden dat wij als WZC een belangrijke rol kunnen spelen bij dit rouwproces bij partners van onze bewoners met
dementie. Wij willen aandacht geven aan deze gevoelens en gehoor geven aan eventuele klachten. Daarom werd onze ontmoetingsgroep in het leven geroepen. Samen met Jessie probeer ik te luisteren naar de noden van
onze partners. Onze ontmoetingsgroep ging ondertussen al 3 keer door en werd telkens goed ontvangen door de deelnemers.

Lieve Cornette (referentie persoon dementie, WZC De Zilverberg),
Jessie Bruggeman (maatschappelijk werker, WZC De Zilverberg)