WZC De Zilverberg zet in op kwaliteit…

In 2015 is er bij onze bewoners en/of familie een klantenbevraging geweest. Maar liefst 61 bewoners en 28 contactpersonen hebben deze bevraging ingevuld. Dit komt overeen met een responsgraad van 74,17%. Ik was dan ook heel opgetogen met zo’n hoge respons. We mogen dus aannemen dat deze cijfers representatief zijn voor onze werking in De Zilverberg! Aan de bewoners en familieleden die deze bevraging ingevuld hebben een oprechte dank u wel! Zonder jullie inbreng konden wij niet aan de slag…

Downloaden (PDF, 894KB)