Ingrid's reis als Mantelzorger

Ingrid haar moeder Clara Denolf woonde vroeger op living De Monding. Voor haar verhuizing naar WZC De Zilverberg woonde Clara naast haar dochter Ingrid in de Dadizeleleenstraat in Rumbeke. De tuinen van hun huizen waren verbonden met een paadje, zodat Ingrid gemakkelijk bij haar moeder binnen kon lopen. We spraken met Ingrid over haar ervaringen als mantelzorger en de ondersteuning die ze ontving.

Hoe ervaar je de balans tussen je persoonlijke leven en je taken als mantelzorger? Soms vond ik het moeilijk om de balans te vinden tussen mijn persoonlijke leven en mijn taken als mantelzorger. Je wilt uiteraard de beste zorg voor je moeder. Toen ik met pensioen ging, begon de zorg voor Clara. Ik had geen broers of zussen, dus de zorg kwam volledig op mij neer. Clara kwam bijna dagelijks bij mij thuis. We steunden elkaar, maar naarmate Clara meer hulp nodig had, durfde ik niet ver meer weg te gaan. De zorgvragen werden steeds groter, net als haar mentale achteruitgang. Uiteindelijk was een verhuis naar WZC De Zilverberg noodzakelijk.

Welke ondersteuning ontvang je van en hoe helpt dit je in je rol als mantelzorger? Na haar verhuis naar WZC De Zilverberg voelde ik een grote geruststelling. Vooral 's nachts kon ik eindelijk weer rustig slapen, omdat Clara niet meer midden in de nacht aan mijn deur stond. De aanvaarding van de verhuis was in het begin moeilijk, maar het zorgpersoneel nam veel zorgtaken over, wat een verademing was. Ik voelde me heel welkom door zowel het personeel als de familieleden van andere bewoners. Dit hielp me enorm bij de aanvaarding.

Welke aspecten van mantelzorg vind je het meest uitdagend en hoe ga je daarmee om? Het was een grote uitdaging om dag in dag uit paraat te staan voor mijn moeder. Ik wilde de mantelzorg zeker verlenen, maar de ongerustheid bleef. Ik wilde zoveel mogelijk bij Clara zijn, ook toen ze in WZC verbleef. Als enig kind kon ik de zorg niet delen, en wanneer Clara een onrustige dag had, was ik de enige die haar kon kalmeren.

Hoe ervaarde je de samenwerking met het zorgteam?Ik heb alleen maar goede herinneringen aan de samenwerking. Zelfs als dochter voelde ik me daar thuis. Ik hielp soms mee met koffie uitdelen en maaltijdbegeleiding, ook voor andere bewoners.

Krijg je veel erkenning als mantelzorger? Er wordt in het algemeen nog te weinig respect en waardering getoond voor mantelzorgers. Het is niet vanzelfsprekend en er komt veel op je af. Een groot deel van je leven wordt hierdoor bepaald. Je staat veel vrije tijd af om de zorg op te nemen.

Kun je een situatie beschrijven waarin de zorg in het wzc verschil heeft gemaakt voor jou en je dierbare? Toen Clara 100 jaar werd, organiseerde WZC De Zilverberg alles voor haar verjaardag. Zo kon ik de dag samen met mijn moeder, familie en medebewoners beleven zonder ergens aan te hoeven denken. Zelfs in de palliatieve fase voelde ik me enorm gesteund door het personeel. Ik kijk hier met een warm gevoel op terug.

Hoe ervaar je de communicatie en informatie-uitwisseling? Ik kon altijd alles vragen vanuit familiaal perspectief. Zelfs zonder te vragen werd ik overal van op de hoogte gehouden. Zo kon ik altijd met een gerust gevoel op bezoek komen.

Welke veranderingen of verbeteringen zou je graag zien in de ondersteuning die je ontvangt als mantelzorger? Wanneer het voor de zorgverlener teveel wordt, zou het fijn zijn om beroep te kunnen doen op professionele begeleiding. Er moet meer respect en waardering komen voor mantelzorgers, want het is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Wanneer je mantelzorger bent, moet je plots twee huishoudens runnen. De drempel naar professionele begeleiding moet verlaagd worden, zodat het toegankelijk is voor iedereen.

Hoe denk jij terug aan die tijd hier? De deuren staan hier altijd open. Je voelt je hier steeds welkom. Toen Clara palliatief was, kon de familie dag in dag uit contact opnemen en langskomen. Dit gaf mij een gerust gevoel. De huiselijke sfeer speelt hierbij een grote rol.

Ingrid's verhaal benadrukt de uitdagingen en de voldoening van mantelzorg, evenals het belang van goede ondersteuning en waardering. Haar ervaringen met WZC De Zilverberg laten zien hoe professionele zorg een positief verschil kan maken in het leven van zowel de zorgbehoevende als de mantelzorger.