Nieuwsbrief 21 : Nieuwe versoepelingen voor het bezoek

Vanaf zaterdag 29 augustus 2020 kan er terug bezoek op de kamer van 1 vast familielid! 

Wat is er nieuw :

Bezoek op kamer :

 • vanaf zaterdag 29 augustus kan er terug 1 vast familielid op kamer voor een bezoek
 • van 14h tot 17h30
 • volgens de regeling van even & oneven dagen = dus een dag wel een dag niet weekdagen én weekend-dagen 1 vast familielid = de bij ons bekende 1ste contactpersoon, tenzij deze naam, omwille van de bezoekregeling, in overleg binnen de familie, werd aangepast  (hiertoe werden vorige week alle 327 familieleden en mantelzorgers van onze 123 bewoners van De Zilverberg aangeschreven)
 • mocht hier een (eenmalige) aanpassing dienen aan te gebeuren : gelieve ons onthaal VOORAF in te lichten
 • we zullen op deze toepassing van ‘1 vast familielid’ streng moeten optreden, omdat de overheid ons oplegt het kamerbezoek voor onze kwetsbare bewoners nog steeds uitzonderlijk te houden én omdat we alle bezoekers dienen te registreren én omdat dit geen ‘steeds wisselende personen’ mogen zijn
 • wie dus niet op de lijst staat als ‘1ste contactpersoon bezoek’ kunnen we jammer genoeg geen toegang kunnen verlenen op de kamer (dit wil dus zeggen dat je dan in het weekend jammer genoeg onverricht ter zake, terug naar huis moet …)
 • wanneer vader of moeder in de living zitten, kan je hen meenemen naar de kamer of vragen dat ze na-komen, blijf zelf niet in de living wachten
 • wie langs komt voor een kamerbezoek, kan uiteraard met de bewoner ook es gaan wandelen of (in de week) naar de zomerbar gaan
 • beperk echter in het gebouw zo veel mogelijk het over & weer geloop  

Wat blijft er ongewijzigd :

 • de bestaande bezoekregeling in de week met even dagen (voor Monding, Kiem, Horizon, Regenboog) en oneven dagen (voor Bron, Akker, Bloesem en Avondrood)
 • waarbij ‘alle familieleden’ op bezoek kunnen komen op het terras, voor een wandeling, aan de zomerbar of aan de praattafels binnen (met plexi-glas én mondmasker voor de bezoeker)
 • hierbij gaan we wel iets soepeler om met het aantal :
  • binnen aan de praattafels : max 2 bezoekers
  • buiten kan iedereen uit dezelfde bubbel aansluiten
 • het blijft wel steeds de regel dat deze bezoeker (op de bezoekdag) de bewoner gaat afhalen aan de livingdeur, net buiten de living : een medewerker brengt de bewoner naar je toe
 • mocht juist op dat ogenblik de contactpersoon op kamer zitten, dan kunnen jullie beiden naar de praattafel, op terras, wandelen, …
 • spreek dit vooraf met elkaar af of bel elkaar ter plaatse met de gsm
 • ook de partners kunnen iedere dag (op kamer) op bezoek komen (dus nu ook in de WE’s), maar niet met 3 op de kamer
 • verder blijft ook het mondneusmasker verplicht gedurende de volledige aanwezigheidsduur in het woonzorgcentrum
 • buiten, zittend en mits respect van de anderhalve meter, mag het mondmasker af
 • de lobby’s en livings zijn ruimtes die ook gebruikt worden andere bewoners : als bezoeker daar even vertoeven of gaan zitten is dus NIET toegelaten
 • wanneer je jezelf niet goed voelt : kom dan niet op bezoek
 • de zomerbar blijft nog gedurende heel de maand september open op weekdagen (bij vooraf voorspeld slecht weer, blijft hij echter dicht)
 • de aangekochte drankkaarten blijven altijd geldig, ook later wanneer onze cafetaria terug open gaat
 • wanneer het, niettegenstaande bovenstaande regeling, toch niet mogelijk is om vader of moeder te bezoeken, dan kan u nog steeds vooraf rechtstreeks bij de teamcoach een uitzondering aanvragen
 • palliatieve bewoners en uitzonderlijke zorgsituaties kunnen, in overleg met de teamcoach, steeds toegang krijgen  

Ook het verlaten van De Zilverberg wordt versoepeld :

 • naast een zakelijke afspraak, tandarts, wandeling, …
 • wordt nu ook een beperkt en kleinschalig familiebezoek (= in beperkte kring én in eigen bubbel) opnieuw mogelijk, mits
  • voorafgaand overleg met de teamcoach
  • dragen van een mondmasker in de auto én volgens de regelgeving zoals die geldt voor iedereen
  • bewaren van afstand én correcte handhygiëne
 • aanwezigheid op een familiefeest, grotere bijeenkomst, met meerdere gezinnen samen, … is dus NIET de bedoeling  


Aandacht voor :

 • straks starten de scholen opnieuw : wellicht is het dan veiliger om kinderen en jongeren die terug naar school gaan, eventjes niet op bezoek te laten komen
 • bovenstaande versoepelingen komen er dankzij :
  • ons Corona-vrij Woonzorgcentrum De Zilverberg
  • de goeie cijfers in regio Roeselare
 • mocht hier verandering in komen, dan zullen we genoodzaakt zijn om bovenstaande versoepelingen opnieuw terug te schroeven
 • door het strikt naleven van alle richtlijnen kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat dit niet gebeurt !  

Aarzel niet om ons bij twijfel te contacteren :