‘t Zilverblad MEI 2020

Enkele weetjes: – Over bezoek aan uw familielid (buitenshuis, op veilige afstand én op afspraak) volgt eerstdaags nog een nieuwe update via een digitale nieuwsbrief. Deze zal het volgnummer 10 dragen. In dit bewonersmagazine staat nog geen nieuwe informatie hieromtrent.  –…