Nieuwsbrief 20 : Er is een hittegolf aan de gang…

Beste familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers, Er komt een heel warme periode op ons af. Samen met jullie willen wij er voor zorgen dat onze bewoners het zo comfortabel mogelijk hebben tijdens deze extreem warme dagen.Hier onder vind je beknopt onze…

Alweer een stapje dichter bij het nieuwe normaal.

update 11/06/2020 Vanaf donderdag 11 juni zullen we opnieuw – weliswaar gefaseerd – bezoek toelaten in De Zilverberg.  Het belangrijkste uitgangspunt bij de organisatie van dit bezoek is aandacht voor het welzijn van onze bewoners, medewerkers en familie en hun…

‘t Zilverblad MEI 2020

Enkele weetjes: – Over bezoek aan uw familielid (buitenshuis, op veilige afstand én op afspraak) volgt eerstdaags nog een nieuwe update via een digitale nieuwsbrief. Deze zal het volgnummer 10 dragen. In dit bewonersmagazine staat nog geen nieuwe informatie hieromtrent.  –…

Corona

Beste familie van onze bewoners en vrijwilligers , Tijdens deze periode van Corona-maatregelen, moeten ook wij ons houden aan vast bepaalde maatregelen: – behoudens een ziekenhuisopname en een dringend niet te verplaatsen ambulant medisch consult, mogen onze bewoners de site van…